Daniel J Pipes

Shkoni në Faqen për Celular

Botime të reja   RSS Feed

Ndryshim regjimi dhe nacionalizmi
May 2019, Commentary

Prapësi akademike: A egzistojnë muslimanët e moderuar?
22 prill 2019, Gatestone Institute

Revolta komuniste e Harvardit, 50 vjet më vonë.
9 prill 2019, National Review

Duke pritur nga Trump "Marrëveshjen e Shekullit"
9 prill 2019, Washington Times

Për të ndrequr universitetet e prishura të Amerikës
20 mars 2019, Washington Times

E majta europiane anti-imigrim
8 mars 2019, Washington Times

Blog

Edhe një zë tjetër që parashikon fundin e Islamizmit
23 qershor 2016


Abonohu falas në listën e postës së Daniel Pipes

Të gjitha materialet në këtë faqe ©1968 -2019 Daniel Pipes.